sâmbătă, 20 februarie 2016

Geografie pentru Bacalaureat: Jocuri care te ajuta sa inveti tarile si capitalele de pe hartile oarbe sau mute

Geografia se poate învăța și în mod distractiv. Îți propunem sa te joci online aceste jocuri geografie și cu ajutorul memoriei vizuale să înveți localizarea și țărilor și capitalelor din Europa, America și Asia.

1. Test online pe harta oarbă/mută: Tările și capitalele din Europa
Click pe imagine pentru a juca jocul
2. Test de identificat țările din toată lumea
Click pe imagine pentru a juca jocul
3. Test Tările din EuropaMai multe jocuri de geografie găsești pe gombis.ro în categoria jocuri geografie.

marți, 24 februarie 2015

Bacalaureat 2015: Model de subiect la Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană pentru examenul de bacalaureat 2015


Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. d) Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană

Model de subiect pentru examenul de Bacalaureat 2015 la Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană


- Filiera teoretică – profilul real;
- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protec ia mediului;
- Filiera vocaț ională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.SUBIECTUL I (30 de puncte)

4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Celulele cu conuri şi celulele cu ............... sunt localizate în ...............  .


duminică, 22 februarie 2015

Bacalaureat 2015: Model de subiect la Biologie vegetală si animală pentru examenul de bacalaureat 2015


Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. d) Biologie vegetală si animală

Model de subiect pentru examenul de Bacalaureat 2015 la  Biologie vegetală si animală


Filiera teoretică – profilul real;
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecția mediului;
Filiera vocațională – profilul militar.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din
afirmația următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Ribozomii, ............ si ............ sunt organite comune celulei vegetale si celulei animale.

B 6 puncte
Dați două exemple de tipuri de diviziune celulară; scrieți în dreptul fiecărui tip de diviziune
câte o caracteristică.

C 10 puncte

Bacalaureat 2015: Model de subiect la ISTORIE pentru examenul de bacalaureat 2015

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. c) Istorie

MODEL DE SUBIECT PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2015 LA ISTORIE


Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera voca ională - profil artistic, toate specializările; - profil sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator,
instructor pentru activită i extrascolare, pedagog scolar; - profil teologic, toate specializările.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Citiți cu atenție sursele de mai jos:

joi, 19 februarie 2015

Eseu Moara cu noroc de Ioan Slavici. Particularităti ale nuvelei psihologice

Eseu stucturat: particularități ale nuvelei psihologice

Moara cu noroc de Ioan Slavici


INTRODUCERE
Moara cu noroc de Ioan Slavici, publicată în 1881, în volumul Novele din popor, este o nuvelă psihologică prin tematică, prin conflict interior, prin modalități de caracterizare a personalui și de investigare psihologică.

CUPRINS
1. prezentarea a patru caracteristici ale speciei literare nuvela psihologică

   Tema prezintă efectele nefaste și dezumanizate ale dorinței de înavuțire, în contextul societății ardelenești de la sfârșitul secolului al XIX-lea.
   În nuvelă, accentul nu cade pe actul povestirii, ci pe complexitatea personajelor . Fiind o nuvelă psihologică, în Moara cu noroc de Ioan Slavici, conflictul central este cel moral-psihologic, conflict interior al personajului principal, iar în caracterizarea personajelor se utilizeaza tehnici de investigație psihologică: autoanaliza, monologul interior de factură tradițională și acela realizat în stil indirect liber, scenele dialogate, însoțite de notația gesticii, a mimicii și a tonului vocii.

2. Construcția subiectului nuvelei psihologice: conflict, relații temporale și spațiale, acțiune, intrigă

Test online de evaluare a cunostintelor de Bacalaureat la Limba si Literatura Romana: Moara cu noroc de Ioan Slavici

Test online de evaluare a cunostintelor de Bacalaureat la Limba si Literatura Romana: Moara cu noroc de Ioan Slavici.

Înainte de a face testul îți recomandăm să citești LECȚIA Moara cu noroc de Ioan Slavici (clic aici).

marți, 17 februarie 2015

Bacalaureat 2015: Model de subiect la Matematica, Filiera Tehnologic, Profil Servicii, Bacalaureat 2015

Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. c) Matematică M_tehnologic

Model de subiect pentru examenul de bacalaureat 2015 specializarea matematica - informatica

 Proba E. c) Matematică M_tehnologic este susținută în cadrul examenului de bacalaureat 2015 de candidați care au absolvit liceul la:


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale


• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.


 MODEL DE SUBIECT ȘI BAREM DE NOTARE, DISCIPLINA MATEMATICĂ, FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFILUL SERVICII, BACALAUREAT 2015:

Bacalaureat 2015: Model de subiect la Matematica specializarea Invatator-educatoare, profil Pedagogic, Bacalaureat 2015

Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. c) Matematică M_pedagogic.
Model de subiect pentru examenul de bacalaureat 2015 specializarea invatator-educatoare.

 Proba E. c) Matematică M_pedagogic este susținută în cadrul examenului de bacalaureat 2015 de candidați care au absolvit liceul la:


Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător- educatoare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. MODEL DE SUBIECT ȘI BAREM DE NOTARE, DISCIPLINA MATEMATICĂ, SPECIALIZAREA: ÎNVĂȚOTOR-EDUCATOARE, PROFIL PEDAGOGIC, BACALAUREAT 2015:

Bacalaureat 2015: Model de subiect la Matematica specializarea Stiinte ale naturii, Bacalaureat 2015


Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. c) Matematică M_ș t nat.
Model de subiect pentru examenul de bacalaureat 2015 specializarea științe ale naturii.

 Proba E. c) Matematică M_ș t nat este susținută în cadrul examenului de bacalaureat 2015 de candidați care au absolvit liceul la profilul real, filiera teoretica, specializarea Ș tiinţe ale naturii

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 MODEL DE SUBIECT ȘI BAREM DE NOTARE, DISCIPLINA MATEMATICĂ, SPECIALIZAREA: ȘTIINȚE ALE NATURII, BACALAUREAT 2015:

Bacalaureat 2015: Model de subiect la Matematica specializarea matematica-informatica pentru examenul de bacalaureat 2015

Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. c) Matematică M_mate info.
Model de subiect pentru examenul de bacalaureat 2015 specializarea matematica - informatica

 Proba E. c) Matematică M_mate info este susținută în cadrul examenului de bacalaureat 2015 de candidați care au absolvit liceul la una dintre următoarele specializări:


  • Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informatică
  • Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică informatică

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 MODEL DE SUBIECT ȘI BAREM DE NOTARE, DISCIPLINA MATEMATICĂ, SPECIALIZAREA: MATEMATICA - INFORMATICĂ BACALAUREAT 2015:

marți, 27 ianuarie 2015

Bacalaureat 2015: Model de subiect Limba şi literatura română – proba E– probă scrisă PROFIL UMAN


Probă scrisă – Limba si literatura română
 MODEL DE SUBIECT BACALAUREAT 2015

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaț ională – Profilul pedagogic


MODEL DE SUBIECT LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ BACALAUREAT 2015

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Citeste următorul text:


Am scris iubire? Iartă ... citește: adorare ...
Sus, pân’ la tine, unde râvnește al meu dor,
Cuvântul e omidă când eu îl vreau condor,
Să spintece vremi, spații cu geniul în gheare "
Stă necurmat în poartă-ți, cu ochii la ospețe,
Și-ți cere milă Timpul, hainul cerșetor;
În scârnava lui mână, tot mai nepăsător
Tu zilnic zvârli fărâme din marea-ți frumusețe "
Nu-s rege, nu am aur să-mprăștii, nici onoruri;
Atât: eternitatea mi-e singura unealtă
Să nemuresc în spirit icoana ta înaltă,
Sub ea să-nghețe vecii cu cârdul lor de zboruri,
Să-nmărmurească lumea de o iubire, care "
" Iar scriu iubire! Iartă " citește: disperare!
(V. Voiculescu, Sonetul CCXX)

Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerin e cu privire la text:

1. Numeste câte un sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: milă și nepăsător.
2 puncte
2. Explică rolul cratimei din structura: să-nghețe. 2 puncte
3. Construieste un enun în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului lume. 2 puncte
4. Transcrie două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în textul dat. 4 puncte
5. Precizează tema poeziei și un motiv literar prezent în textul dat. 4 puncte
6. Selectează două secvențe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic. 4 puncte
7. Prezintă semnifica ia a două figuri de stil diferite din primele sase versuri din textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric. 4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultimele șase versuri, prin evidențierea relației dintre ideea
poetică și mijloacele artistice. 4 puncteSUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre destinul cărții tipărite într-o societate digitalizată.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respec i structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai con inutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii fa ă de
problematica pusă în discu ie, enun area si dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si
de punctua ie) si precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanță cu problematica
pusă în discuție.


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezin i relația dintre două personaje
dintr-un roman al experienței studiat.

             În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din romanul
studiat;
– eviden ierea, prin două episoade/citate/secven e comentate, a modului în care evoluează rela ia
dintre cele două personaje;
– ilustrarea a patru componente de structură, de compoziție si de limbaj ale romanului studiat,
semnificative pentru analiza rela iei dintre cele două personaje (de exemplu: incipit, final, perspectivă
narativă, ac iune, conflict, rela ii temporale si spa iale, modalită i de caracterizare a personajelor,
registre stilistice, limbajul personajelor etc.);
– sus inerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului studiat se reflectă în evolu ia
rela iei dintre cele două personaje.


Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conț inutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinț ă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilită,i de
analiză si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuația – 2 puncte; asezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind
numărul de cuvinte – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte si să dezvolte subiectul propus.

Bacalaureat 2015: Model de subiect Limba şi literatura română – proba E– probă scrisă PROFIL REAL


Probă scrisă – Limba si literatura română
 MODEL DE SUBIECT BACALAUREAT 2015

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera voca ională – Toate profilurile (cu excep ia profilului pedagogic)

Examenul de bacalaureat naț ional 2015 - Proba E. a) Limba si literatura română


MODEL DE SUBIECT LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ BACALAUREAT 2015

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Citeste următorul text:

Bacalaureat 2015: Programa pentru Disciplina Limba si Literatura Romana Bacalaureat 2015

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
BACALAUREAT 2015
PROGRAMA DE EXAMEN pentru disciplina limba şi literatura română.


Filiera teoretică - profil real. Filiera tehnologică - toate profilurile şi specializările. Filiera vocaţională - toate profilurile şi specializările (cu excepţia profilului pedagogic).

CAPITOLUL I: Statutul disciplinei

Limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat 2015, prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în
competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice
formate pe durata învăţământului secundar superior, liceal (proba scrisă), probă comună pentru toate
filierele, profilurile şi specializările.

Curriculumul liceal, care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă
comunicativ-funcţională, pune accent pe latura formativă a învăţării, fiind centrat pe achiziţionarea de
competenţe, fapt care a determinat precizarea, în programa de bacalaureat, a competenţelor de evaluat
şi a conţinuturilor din domeniile:

A. literatura română, 
B. limbă şi comunicare.

duminică, 18 ianuarie 2015

Bacalaureat 2015: Programa pentru Evaluarea Competentelor Lingvistice de Comunicare Orala in Limba Maghiara Materna + Model de Subiect

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maghiară maternă în cadrul examenului national de bacalaureat 2015


Proba B - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maghiară maternă

Introducere
Proba orală B, de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă maghiara, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minoritătilor nationale, are ca scop evaluarea competentelor de receptare a mesajului unui text si de producere a mesajului oral, sub forma unor tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ), cu valorificarea achizitiilor dobândite la disciplina limba si literatura maternă si adaptate contextual, conform programelor scolare în vigoare, precum si a programei de bacalaureat aferente.

Structura probei

Bacalaureat 2015: Programa pentru Evaluarea Competentelor Lingvistice de Comunicare Orala in Limba Germana Materna + Model de Subiect

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba germană maternă în cadrul examenului national de bacalaureat 2015

Proba B Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba germană maternă

Introducere
Proba orală B, de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minoritătilor nationale, are ca scop evaluarea competentelor de receptare a mesajului unui text si de producere a mesajului oral, sub forma unor tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ), cu valorificarea achizitiilor dobândite la disciplina limba si literatura maternă si adaptate contextual, conform programelor scolare în vigoare, precum si a programei de bacalaureat aferente.

Structura probei