marți, 17 februarie 2015

Bacalaureat 2015: Model de subiect la Matematica specializarea matematica-informatica pentru examenul de bacalaureat 2015

Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. c) Matematică M_mate info.
Model de subiect pentru examenul de bacalaureat 2015 specializarea matematica - informatica

 Proba E. c) Matematică M_mate info este susținută în cadrul examenului de bacalaureat 2015 de candidați care au absolvit liceul la una dintre următoarele specializări:


  • Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informatică
  • Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică informatică

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 MODEL DE SUBIECT ȘI BAREM DE NOTARE, DISCIPLINA MATEMATICĂ, SPECIALIZAREA: MATEMATICA - INFORMATICĂ BACALAUREAT 2015: