marți, 17 februarie 2015

Bacalaureat 2015: Model de subiect la Matematica specializarea Invatator-educatoare, profil Pedagogic, Bacalaureat 2015

Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. c) Matematică M_pedagogic.
Model de subiect pentru examenul de bacalaureat 2015 specializarea invatator-educatoare.

 Proba E. c) Matematică M_pedagogic este susținută în cadrul examenului de bacalaureat 2015 de candidați care au absolvit liceul la:


Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător- educatoare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. MODEL DE SUBIECT ȘI BAREM DE NOTARE, DISCIPLINA MATEMATICĂ, SPECIALIZAREA: ÎNVĂȚOTOR-EDUCATOARE, PROFIL PEDAGOGIC, BACALAUREAT 2015: