duminică, 18 ianuarie 2015

Programa Bacalaureat 2015: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română + Model de subiect romana oral bacalaureat 2015

Programa Bacalaureat 2015

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română în cadrul examenului national de bacalaureat 2015

Proba A
Introducere

Proba A de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română reprezintă cadrul de evaluare a competentelor de receptare si de producere a mesajului, cu valorificarea achizitiilor dobândite la disciplina limba si literatura română.

Proba A de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română are ca finalitate evaluarea competentei de comunicare/exprimare orală într-o situatie de comunicare specifică, precis
determinată.

Structura probei

Subiectul de examen contine un text suport, care poate fi:
• fictional (literar);
• nonfictional (argumentativ, epistolar, memorialistic, eseistic, juridic-administrativ, jurnalistic, stiintific etc.).

Textul utilizat ca suport are următoarele caracteristici:
• acoperă o gamă cât mai variată de tipuri de text care să stimuleze interesul pentru lectură;
• are un caracter autentic, posibil a fi întâlnit în viata de zi cu zi;
• constituie un decupaj semnificativ si de sine stătător, de 175-250 de cuvinte;
• se înscrie în reperele precizate de programa de examen si de curriculumul national;
• este la prima vedere, nestudiat la clasă.

Textul suport este însotit de itemi semiobiectivi de tip întrebare structurată, cu referire atât la situatia de comunicare, cât si la tema/mesajul textului suport.

Competente de evaluat
În cadrul probei A se evaluează următoarele competente:
– întelegerea textului;
– exprimarea si argumentarea unui punct de vedere;
– organizarea discursului;
– adaptarea la situatia de comunicare;
– utilizarea limbii literare.

Nivelurile de competentă sunt descrise în grilă prin descriptori calitativi, organizati în mod progresiv, care permit evaluarea globală, adecvată scopului criterial al evaluării competentelor lingvistice.

Precizări privind evaluarea probei
Instrumentul normativ al evaluării competentelor lingvistice de comunicare orală este grila descriptorilor, atasată ca barem de evaluare si de notare.

MODEL DE SUBIECT PROBA ORALA

 Proba A de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română - Examenul de bacalaureat na ional 2015

Proba A
MODEL

Citeste textul cu voce tare.
Până una, alta, un singur țel obligatoriu îmi stătea în față, bacalaureatul; l-am luat foarte în serios.
Trebuie spus că cele cinci ore de curs, dimineața, erau ceasurile cele mai pline de miez ale zilei. N-am priceput niciodată cum un adolescent poate disprețui ocazia unică oferită lui de a asculta confortabil prelegeri ținute de specialiști despre atâtea lucruri noi și necunoscute. De la o oră la alta se schimba materia, iar excursurile erau aproape de fiecare dată pasionante. Și aici e locul să spun câte ceva despre Școala
Centrală – cea în care pătrunsesem cu opt ani în urmă și care-mi modelase ființa ba cu voia, ba fără voia mea. Uneori, în vremea când eram internă, o socotisem o insuportabilă carceră; alteori înțelegeam că e chintesența legăturii mele cu țara, cu oamenii ei vii și cu trecutul ei; acolo îmi era locul și la asta nu mai era nimic de adăugat.
Acum simțeam apropiindu-se momentul despărțirii, un fel de tăiere a cordonului ombilical, totodată eliberarea și aruncarea în necunoscut; bacalaureatul, mai mult decât un test, în ciuda probelor sale intelectuale de tot felul, mi se prezenta ca un rit de trecere, o solemnitate cu un caracter aproape magic.
(Annie Bentoiu, Timpul ce ni s-a dat. Memorii. 1944-1947)

1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din textul citat:
a. Ce se poate deduce din text despre emițătorul mesajului (atitudine, perspectivă, intenții)?
b. Ce tip de text este acesta (argumentativ, descriptiv, epistolar, informativ, memorialistic, narativ etc.)? Motivează- i răspunsul.
c. Ce elemente importante de continut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?
2. Care este opinia ta despre rolul evaluărilor și examenelor în formarea tinerilor?
Susține cu argumente opinia pe care o enunți.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu