duminică, 18 ianuarie 2015

Bacalaureat 2015: Programa pentru Evaluarea Competentelor Lingvistice de Comunicare Orala in Limba Germana Materna + Model de Subiect

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba germană maternă în cadrul examenului national de bacalaureat 2015

Proba B Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba germană maternă

Introducere
Proba orală B, de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minoritătilor nationale, are ca scop evaluarea competentelor de receptare a mesajului unui text si de producere a mesajului oral, sub forma unor tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ), cu valorificarea achizitiilor dobândite la disciplina limba si literatura maternă si adaptate contextual, conform programelor scolare în vigoare, precum si a programei de bacalaureat aferente.

Structura probei

Biletele de examen pentru proba B cuprind texte literare si nonliterare, functionale si nonfunctionale si itemi corespunzători descriptorilor competentelor din programele pentru bacalaureat. Biletele de exmen pentru proba B au un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în 10-15 minute.

Textele suport continute în biletele de examen sunt texte la prima vedere.
Sarcinile de lucru au în vedere lectura si întelegerea textului, a situatiei de comunicare, încadrarea tipologică a textelor, argumentarea sau producerea unei opinii personale despre un subiect/ temă prezente în fragmentul de text suport etc.

Competente de evaluat
Evaluarea răspunsului candidatului are ca rezultat acordarea unui nivel pe fiecare competentă de comunicare în limba maternă, pe baza descriptorilor specifici.
Competentele avute în vedere la evaluarea, de către comisia de examen, a discursului oral al candidatului sunt următoarele:
1) întelegerea textului;
2) exprimarea si argumentarea unui punct de vedere;
3) organizarea discursului;
4) adaptarea la situatia de comunicare;
5) utilizarea limbii literare.

Toate actele discursului sunt descrise în grila descriptorilor la nivelurile: utilizator mediu, utilizator avansat si utilizator experimentat, astfel încât să permită elevilor să-si organizeze resursele verbale, fie ele si minimale, de asa manieră încât să se poată exprima în orice circumstantă.

Precizări privind evaluarea probei
Instrumentul normativ al evaluării competentelor lingvistice de comunicare orală este grila descriptorilor, atasată ca barem de evaluare si de notare. Rezultatul evaluării competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă se exprimă prin stabilirea nivelului de competentă lingvistică în procesul comunicării orale, din perspectivă lexico-semantică, morfo-functională si pragmatică, corespunzător Grilei descriptorilor competentei de comunicare orală în limba maternă aprobate la nivel national, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat.


MODEL DE SUBIECT : EVALUAREA COMPETENTELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALA IN LIMBA GERMANA MATERNA


Model de subiect Limba Germana Materna - Bacalaureat 2015:

Lesen Sie den Text und bearbeiten Sie anschließend die Aufgaben.

Hörst du nicht die Bäume rauschen
Draußen durch die stille Rund
Lockt’s dich nicht, hinabzulauschen
Von dem Söllera in den Grund

Wo die vielen Bäche gehen
Wunderbar im Mondenschein
Und die stillen Schlösser sehen
In den Fluss vom hohen Stein

Kennst du noch die irren Lieder
Aus der alten, schönen Zeit?
Sie erwachen alle wieder
Nachts in Waldeseinsamkeit,

Wenn die Bäume träumend rauschen
Und der Flieder duftet schwül
Und im Fluss die Nixen rauschen –
Komm herab, hier ist’s so kühl.

(Joseph von Eichendorff, Lockung,1841)

a: offene, auf Stützen oder Mauern ruhende Plattform in einem Obergeschoss eines Gebäudes

1. Lesen Sie den Text laut vor.
2. Ordnen Sie den Text einer Gattung und einer Textsorte zu.
3. Interpretieren Sie den Text unter Berücksichtigung der sprachlichen Gestaltung.
4. Erläutern Sie anhand von Eichendorffs Gedicht Aspekte des romantischen Lebensgefühls.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu