marți, 17 februarie 2015

Bacalaureat 2015: Model de subiect la Matematica specializarea Stiinte ale naturii, Bacalaureat 2015


Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. c) Matematică M_ș t nat.
Model de subiect pentru examenul de bacalaureat 2015 specializarea științe ale naturii.

 Proba E. c) Matematică M_ș t nat este susținută în cadrul examenului de bacalaureat 2015 de candidați care au absolvit liceul la profilul real, filiera teoretica, specializarea Ș tiinţe ale naturii

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 MODEL DE SUBIECT ȘI BAREM DE NOTARE, DISCIPLINA MATEMATICĂ, SPECIALIZAREA: ȘTIINȚE ALE NATURII, BACALAUREAT 2015: