duminică, 18 ianuarie 2015

Bacalaureat 2015: Programa pentru Evaluarea Competentelor Lingvistice de Comunicare Orala in Limba Maghiara Materna + Model de Subiect

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maghiară maternă în cadrul examenului national de bacalaureat 2015


Proba B - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maghiară maternă

Introducere
Proba orală B, de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă maghiara, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minoritătilor nationale, are ca scop evaluarea competentelor de receptare a mesajului unui text si de producere a mesajului oral, sub forma unor tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ), cu valorificarea achizitiilor dobândite la disciplina limba si literatura maternă si adaptate contextual, conform programelor scolare în vigoare, precum si a programei de bacalaureat aferente.

Structura probei

Biletele de examen pentru proba B cuprind texte literare si nonliterare, functionale si nonfunctionale si itemi corespunzători descriptorilor competentelor din programele pentru bacalaureat. Biletele de exmen pentru proba B au un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în 10-15 minute.

Textele suport continute în biletele de examen sunt texte la prima vedere.
Sarcinile de lucru au în vedere lectura si întelegerea textului, a situatiei de comunicare, încadrarea tipologică a textelor, argumentarea sau producerea unei opinii personale despre un subiect/ temă prezente în fragmentul de text suport etc.

Competente de evaluat
Evaluarea răspunsului candidatului are ca rezultat acordarea unui nivel pe fiecare competentă de comunicare în limba maternă, pe baza descriptorilor specifici.
Competentele avute în vedere la evaluarea, de către comisia de examen, a discursului oral al candidatului sunt următoarele:
1) întelegerea textului;
2) exprimarea si argumentarea unui punct de vedere;
3) organizarea discursului;
4) adaptarea la situatia de comunicare;
5) utilizarea limbii literare.

Toate actele discursului sunt descrise în grila descriptorilor la nivelurile: utilizator mediu, utilizator avansat si utilizator experimentat, astfel încât să permită elevilor să-si organizeze resursele verbale, fie ele si minimale, de asa manieră încât să se poată exprima în orice circumstantă.

Precizări privind evaluarea probei
Instrumentul normativ al evaluării competentelor lingvistice de comunicare orală este grila descriptorilor, atasată ca barem de evaluare si de notare. Rezultatul evaluării competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă se exprimă prin stabilirea nivelului de competentă lingvistică în procesul comunicării orale, din perspectivă lexico-semantică, morfo-functională si pragmatică, corespunzător Grilei descriptorilor competentei de comunicare orală în limba maternă aprobate la nivel national, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat.


MODEL DE SUBIECT : EVALUAREA COMPETENTELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALA IN LIMBA MAGHIARA MATERNA


Model de subiect Limba Maghiara Materna - Bacalaureat 2015:

Proba B - Limba si literatura maghiară maternă
Magyar nyelv és irodalom

     Mindaz, ami részben vagy teljesen ismeretlen számunkra, amire vonatkozólag korlátozottak az ismereteink, könnyen válik rejtélyessé, titokzatossá. Amit nem tudunk megmagyarázni, aminek nem ismerjük az okát, s ami éppen ezért szokatlan és különös – az a maga módján titok és rejtély, mindaddig, amíg meg nem találjuk a nyitját.

     A titok a fontosságot, kivételességet, mélységet, bölcsességet asszociálja, viszont maga
az elrejtés vagy rejtettség ténye még nem feltétlenül szavatolja ezt. A titkosírás banális dolgokat
is érinthet, melyek épp a rájuk irányuló hangsúlyozott figyelemnek és gondosságnak
köszönhetően tűnhetnek fontosabbnak vagy mélyebbnek, mint amilyenek valójában.

     Viszonyulásunk a titokhoz kettős természetű: ami ismeretlen, az mindig vonz, ugyanakkor
taszít is. Nem tudhatjuk, olyan dolog jut-e a tudomásunkra, amiért érdemes volt fáradoznunk,
vagy olyan, amit jobb lett volna meg sem ismernünk. Gondoljunk Oidipusz nyomozói
buzgalmának eredményére. Megtudni valami lényeges dolgot a másikról, s ezen keresztül akár
magunkról is, egy olyan radikális fordulatot hozhat, ami maradandó nyomokat hagy bennünk,
amit már nem lehet meg nem történtté tenni, bármennyire szeretnénk is.
(Benyovszky Krisztián)
Olvassa fel hangosan a fenti szöveget!

1. Értelmezze a fenti szöveget! Értelmezésében válaszoljon az alábbi kérdésekre/
oldja meg a feladatokat!


                  a. Adjon találó címet a szövegnek!
                  b. A szerző szerint melyek a titok jellemzői?
                  c. Nevezzen meg legalább két retorikai alakzatot a szövegből, és példázza azokat!


2. Fejtse ki véleményét 10-15 mondatban az alábbi kijelentésről: Titkolózni mindig jó.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu