duminică, 18 ianuarie 2015

Bacalaureat 2015: Programa pentru Evaluarea Competentelor Lingvistice de Comunicare Orala in Limba Croata Materna + Model de Subiect

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba croată maternă în cadrul examenului national de bacalaureat 2015

Proba B - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba croată maternă

Introducere
Proba orală B, de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minoritătilor nationale, are ca scop evaluarea competentelor de receptare a mesajului unui text si de producere a mesajului oral, sub forma unor tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ), cu valorificarea achizitiilor dobândite la disciplina limba si literatura maternă si adaptate contextual, conform programelor scolare în vigoare, precum si a programei de bacalaureat aferente.

Structura probei

Biletele de examen pentru proba B cuprind texte literare si nonliterare, functionale si nonfunctionale si itemi corespunzători descriptorilor competentelor din programele pentru bacalaureat. Biletele de exmen pentru proba B au un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în 10-15 minute.
Textele suport continute în biletele de examen sunt texte la prima vedere.
Sarcinile de lucru au în vedere lectura si întelegerea textului, a situatiei de comunicare, încadrarea tipologică a textelor, argumentarea sau producerea unei opinii personale despre un subiect/ temă prezente în fragmentul de text suport etc.

Competente de evaluat
Evaluarea răspunsului candidatului are ca rezultat acordarea unui nivel pe fiecare competentă de comunicare în limba maternă, pe baza descriptorilor specifici.
Competentele avute în vedere la evaluarea, de către comisia de examen, a discursului oral al candidatului sunt următoarele:
1) întelegerea textului;
2) exprimarea si argumentarea unui punct de vedere;
3) organizarea discursului;
4) adaptarea la situatia de comunicare;
5) utilizarea limbii literare.

Toate actele discursului sunt descrise în grila descriptorilor la nivelurile: utilizator mediu, utilizator avansat si utilizator experimentat, astfel încât să permită elevilor să-si organizeze resursele verbale, fie ele si minimale, de asa manieră încât să se poată exprima în orice circumstantă.

Precizări privind evaluarea probei
Instrumentul normativ al evaluării competentelor lingvistice de comunicare orală este grila descriptorilor, atasată ca barem de evaluare si de notare. Rezultatul evaluării competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă se exprimă prin stabilirea nivelului de competentă lingvistică în procesul comunicării orale, din perspectivă lexico-semantică, morfo-functională si pragmatică, corespunzător Grilei descriptorilor competentei de comunicare orală în limba maternă aprobate la nivel national, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat.

MODEL DE SUBIECT - EVALUAREA COMPETENTELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALA IN LIMBA CROATA MATERNA


Limba croată maternă MODEL de SUBIECT :

Pročitajte stihove naglas:

Neću da spomenem ime,
kako se zvala –
Djevojčica s kojom sam brao
U šumi lješnake.

Nabravši puno krilo,
Pred podne, rekoh ja:
Hodi, lezi kraj mene
U hladovinu, u grm.

A ona zbilja, dođe...Mene je bilo stid.
Jer zašto sam se morao zacrvjenjeti?
Joj, kad bi to baka doznala?

A sutradan se popela na dud pred kućom.
Htio sam gore pogledati
(baš sam ispod nje stajao),
Al sam se plašio:
Mogla bi me kako baka spaziti
Pa što bi onda bilo, mislim ja.

Najbolje će biti
Da svoj grijeh ispovijedim
Velečasnom gospodinu župniku.

(Djevojčica i ja, Dragutin Tadijanović)

Analiziraj gornje stihove imajući u vidu slijedeća pitanja:
1. Pjesma je napisana u prvom licu (osobi). Tko je lirski subjekt ovih stihova?
2. Zašto ne možemo doznati ime djevojčice o kojoj govori pjesma? Kakvo značenje ima ta tajna za dječaka?
3. Kojih trenutaka provedenih s djevojčicom se sjeća? Zašto baš te trenutke pamti?
4. Zašto ga je iznenadila reakcija djevojčice? Kako je dječak reagirao na njezin
postupak?