vineri, 16 ianuarie 2015

Calendarul examenului de Bacalaureat din 2015


Calendarul examenului de bacalaureat – 2015

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NATIONAL – 2015


Sesiunea iunie-iulie 2015

25 – 29 mai 2015                         Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
29 mai 2015                                 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
8 - 10 iunie 2015    – proba A      Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română                                                      
10 - 12 iunie 2015  – proba B     Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă                                                    
15 – 19 iunie 2015 – proba D     Evaluarea competenţelor digitale
22 - 26 iunie 2015 – proba C     Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională                                                    
29 iunie 2015                              Limba şi literatura română – proba E) a) – probă scrisă
30 iunie 2015                              Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
1 iulie 2015                                 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
3 iulie 2015                                 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
6 iulie 2015                                 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
6 iulie 2015                                 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
7 - 9 iulie 2015                           Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2015                               Afişarea rezultatelor finale


Sesiunea august-septembrie 2015


13 – 17 iulie 2015                        Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
17-18 august 2015                       Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română                                                       – proba A
17-18 august 2015                       Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă                                                     – proba B
18 -19 august 2015                      Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională                                                     – proba C
20 - 21 august 2015                     Evaluarea competenţelor digitale – proba D
24 august 2015                            Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015                            Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015                            Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015                            Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
31 august 2015                            Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele                                                      12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015                   Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015                       Afişarea rezultatelor finale

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice.