vineri, 16 ianuarie 2015

In luna martie 2015 incepe simularea examenului de bacalaureat. Calendar Simulare pentru examenul de Bacalaureat 2015

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a stabilit ca simulările examenelor de Bacalaureat din anul şcolar 2014-2015 să se desfăşoare în zilele de 2, 3, 4 şi 6 martie  pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a care sustin examenul national de Bacalaureat 2015.

Simulările au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv a unui examen de bacalaureat naţional şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar 2014-2015 are următorul calendar:

2 martie 2015 - simulare a examenului de bacalaureat la disciplina: Limba şi literatura română
3 martie 2015 - simulare a examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura maternă
4 martie 2015  - simulare a examenului de bacalaureat pentru proba obligatorie a profilului
6 martie 2015  - simulare a examenului de bacalaureat peentru  proba la alegere a profilului şi specializării  (doar pentru elevii claselor a XII-a).
Toate probele sunt scrise.
12 martie 2015 - afişarea rezultatelor.

În vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.